Projekter

Projekt - og Byudvikling


Pedersen Gruppen A/S opstod i 1988, med projektudviklingen af City Nord i det nordlige Esbjerg. 

Siden opstarten har vi udviklet en række projekter, hvoraf de fleste er realiseret i egentlige byggerier som i dag udlejes til en bred vifte af erhvervsvirksomheder og retailbutikker. 

Herunder de 3 hovedværker i vores portefølje: 

City Nord som er fuldt etableret, og har gennemgået flere moderniseringer. 

City Nord Retail Park som fortsat er under etablering. 

Dokken som er færdig projekteret, men nu mangler politisk godkendelse.


Dokken projektet har siden 2003 været gennem flere revideringer, både projektmæssigt og arkitektonisk. Men i 2020 sidder vi nu med den endelige helhedsplan, der skal udgøre ét af de største privat finansierede byudviklingsprojekter i Esbjerg. Et byudviklingsprojekt som forener boliger, erhvervs, rekreative områder og retail. 


Pedersen Gruppen mener
Byudvikling i Esbjerg skal skabe liv, og ikke en soveby. Boligområderne skal indbyde til, og rumme muligheden for det levende liv i gadeplan, hvor naboer kan mødes og hvor man kan hjælpe hinanden.

Dokken - den blå bydel med det grønne hjerte

Dokhavnen er Esbjergs vugge. Byen, dokhavnen og vandet hører uforeneligt sammen!

Gennem de senere års udvikling og etablering af Landgangen, er Dokken gået fra at være en service- og erhvervsmæssig bagside, til at være en attraktiv forlængelse af midtbyen og en levende forpost for byen mod vandet.

Vi ønsker derfor med dette projekt at styrke denne udvikling og tilføre Esbjerg nye by- og bosætningsmæssige kvaliteter, der kan styrke Dokken som levende ny bydel ved vandet.

Læs mere...