Bæredygtig Byudvikling

Bæredygtig Byudvikling


Byudvikling er en kompleks størrelse, med mange aktører. Borgere, virksomheder, kommunen og de sociale bånd. For mange af os betyder det at vi bor, arbejder og har vores sociale interaktioner i byen, som derfor bør indrettes til at rumme det hele liv. 


Vi arbejder konkret med FN’s Verdensmål 11: Bæredygtig udvikling og byer, ud fra følgende delmål:


Delmål 11.1 Byg sikre boliger til en overkommelig pris
Delmål 11.2 Skab billige og bæredygtige transportsystemer
Delmål 11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige
Delmål 11.4 Beskyt verdens kultur- og naturarv
Delmål 11.5 Reducer naturkatastrofers skadelige konsekvenser
Delmål 11.6 Reducer byernes miljøbelastning
Delmål 11.7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum

Bevidstheden om at vores byggerier, overlever os selv, stiller store krav til projektudviklingen. Bygningerne skal ikke blot rumme funktioner og  være flotte at kigge på, de bør også opføres i lokalt tilvejebragte og naturlige materialer, såsom tegl, beton og træ. Vi ser i disse år en større interesse for at bygge i træ, eller integrere træmaterialer i også store erhvervsbyggerier. Klimarådet har ligeledes i 2020 fremlagt en rapport som viser at netop træ i byggeri kan være en vej mod målet om at reducere vores CO2 udslip.

Generelt er vores ambitionsniveau for bæredygtige bygningsmaterialer højt, idet der især skal tages hensyn til vestkystens mere vejrudsatte miljø ift. sol, blæst, havvand og korrosion.

I projektudviklingen af Dokken arbejder vi i høj grad med mikroklima, miljømæssig bæredygtighed og de muligheder den fortættede by giver for at reducere miljøbelastning og gøre bydelen grøn og bæredygtig.

Vi arbejder med velbelyste inderum og solfyldte uderum. Vindsimuleringer bruges til at sikre at alle udendørs opholdsrum er behagelige at være i, fordi vindstød føres op over bebyggelsen. Det skal være spændende at opholde sig i grundplan, med små facadespring, læfyldte nicher og lommer langs facaden mod havnen.

Vi indarbejder grøn natur, biodiversitet og udnyttelse af det naturligt forekommende vand både fra oven og fra havet.

Den fortættede by minimerer energiforbruget i bebyggelsen og transportbehovet med nærheden til den kollektive trafik, og byens servicetilbud. Den fortættede by med sine mange mødesteder fremmer også den sociale bæredygtighed og opfordrer mennesker til at mødes.


Pedersen Gruppen mener
Esbjerg er vores by, det er her vores virksomhed er grundlagt, og det er her vi investerer både vores tid og aktiver.
Esbjergs udvikling ligger os meget på sinde.
Nutid

Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Som projekt - og byudviklere ser vi os selv, som en væsentlig medspiller i den fremtidige udvikling af boligmarkedet i Esbjerg. 

Vi følger løbende med i både den demografiske og politiske udvikling, som fortæller os om fremtidens behov. 

Vi allierer os med eksperter på området, så vi sikrer at det vi udvikler og bygger, reelt set også er det der er behov for i fremtidens Esbjerg. 


Læs mere...
Fortid

Renovering med respekt

I 1900 blev en markant bygning født på Esbjerg Dokhavn.

Den, i dag, bevaringsværdige bygning, der oprindelig blev opført som administrationsbygning for DFDS i 1900, og som dengang bandt den nye havn sammen med havet og den store verden, er dermed blevet et væsentligt bindeled mellem havn og by.


Læs mere...
Fortid

Pressemeddelelse - Generationsskifte i Pedersen Gruppen

Døtre indtræder i ledelsen af Bjarne Pedersens livsværk

Bjarne Pedersen, der i flere årtier har sat sit præg på udviklingen af Esbjergs handelsliv og byen, overlader nu ledelsen af dele af sit livsværk, Pedersen Gruppen, til døtrene Sanne Borregaard og Maria Høj Pedersen, som i mange år har arbejdet i koncernen.

Sanne Borregaard afløser sin far som direktør for Pedersen Group A/S, og Maria Høj Pedersen bliver direktør for Huset Gammelhavn A/S, der foruden den kendte restaurant omfatter selskabs- og mødefaciliteter.

- Jeg har haft planen i nogle år, og jeg føler, at tidspunktet er det rigtige nu. Sanne og Maria har erfaringen til at løse de ledelsesopgaver, de har påtaget sig, og virksomheden er i en fase, hvor jeg i et tæt samarbejde med dem kan koncentrere mig om de udviklingsopgaver, vi står over for i City Nord Retail Park og Dokken på Esbjerg Havn, siger Bjarne Pedersen.


Læs mere...