Bæredygtig Byudvikling

Bæredygtig Byudvikling


Byudvikling er en kompleks størrelse, med mange aktører. Borgere, virksomheder, kommunen og de sociale bånd. For mange af os betyder det at vi bor, arbejder og har vores sociale interaktioner i byen, som derfor bør indrettes til at rumme det hele liv. 


Vi arbejder konkret med FN’s Verdensmål 11: Bæredygtig udvikling og byer, ud fra følgende delmål:


Delmål 11.1 Byg sikre boliger til en overkommelig pris
Delmål 11.2 Skab billige og bæredygtige transportsystemer
Delmål 11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige
Delmål 11.4 Beskyt verdens kultur- og naturarv
Delmål 11.5 Reducer naturkatastrofers skadelige konsekvenser
Delmål 11.6 Reducer byernes miljøbelastning
Delmål 11.7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum

Bevidstheden om at vores byggerier, overlever os selv, stiller store krav til projektudviklingen. Bygningerne skal ikke blot rumme funktioner og  være flotte at kigge på, de bør også opføres i lokalt tilvejebragte og naturlige materialer, såsom tegl, beton og træ. Vi ser i disse år en større interesse for at bygge i træ, eller integrere træmaterialer i også store erhvervsbyggerier. Klimarådet har ligeledes i 2020 fremlagt en rapport som viser at netop træ i byggeri kan være en vej mod målet om at reducere vores CO2 udslip.

Generelt er vores ambitionsniveau for bæredygtige bygningsmaterialer højt, idet der især skal tages hensyn til vestkystens mere vejrudsatte miljø ift. sol, blæst, havvand og korrosion.

I projektudviklingen af Dokken arbejder vi i høj grad med mikroklima, miljømæssig bæredygtighed og de muligheder den fortættede by giver for at reducere miljøbelastning og gøre bydelen grøn og bæredygtig.

Vi arbejder med velbelyste inderum og solfyldte uderum. Vindsimuleringer bruges til at sikre at alle udendørs opholdsrum er behagelige at være i, fordi vindstød føres op over bebyggelsen. Det skal være spændende at opholde sig i grundplan, med små facadespring, læfyldte nicher og lommer langs facaden mod havnen.

Vi indarbejder grøn natur, biodiversitet og udnyttelse af det naturligt forekommende vand både fra oven og fra havet.

Den fortættede by minimerer energiforbruget i bebyggelsen og transportbehovet med nærheden til den kollektive trafik, og byens servicetilbud. Den fortættede by med sine mange mødesteder fremmer også den sociale bæredygtighed og opfordrer mennesker til at mødes.


Pedersen Gruppen mener
Esbjergs fremtid er ikke enten eller, men både og. Vi kan både udvikle byen med attraktive boliger, og have et sundt erhvervsliv i vækst.
Fremtid

Dokbroen

I 2016 opstod idéen til at genetablere en broforbindelse mellem Dokhavnen og færgelejet ved Fanø Færgen.

"Dokbroen" forener midtbyen og Dokken med parkeringspladser, og en sikker stiforbindelse for fodgængere og cykellister til Fanø færgen. 

Med til ideen hører også et ønske om at genskabe lidt af historien. "Tilbage i gamle dage var der også en bro over dokhavnen ved de gamle sluseporte. Der har jeg brugt mange timer på at stå og fiske. På sin vis er projektet derfor også med til at bevare området" sagde Direktør Bjarne Pedersen til Jydske Vestkysten i 2017.


Læs mere...
Nutid

Ledige lejligheder i Esbjergs bymidte

Vi har på nuværende tidspunkt ledige lejligheder i Kongensgade, centralt beliggende, tæt ved alle byens faciliteter. 

Se mere under "Boliger" og "Ledige Boliglejemål"

 

 


Læs mere...
Nutid

Kom til borgermøder og workshops om Dokkens fremtid

Kære esbjergensere: Hvordan kan Dokken være med til at skabe liv i byen?

Esbjerg skal i de kommende år udvikles til at blive en mere attraktiv og spændende by at leve i og besøge. Den ældste del af havnen, populært kaldet Dokken, kan udvikles til at levere oplevelser og kultur, som er udset til at skabe positive forandringer allerede på kort sigt.

Sammen med Arkitekt Helene Plet inviteres byens borgere til en inddragende proces om Dokkens fremtid. 


Læs mere...