Dokbroen

Dokbroen

I 2016 opstod idéen til at genetablere en broforbindelse mellem Dokhavnen og færgelejet ved Fanø Færgen.

"Dokbroen" forener midtbyen og Dokken med parkeringspladser, og en sikker stiforbindelse for fodgængere og cykellister til Fanø færgen. 

Med til ideen hører også et ønske om at genskabe lidt af historien. "Tilbage i gamle dage var der også en bro over dokhavnen ved de gamle sluseporte. Der har jeg brugt mange timer på at stå og fiske. På sin vis er projektet derfor også med til at bevare området" sagde Direktør Bjarne Pedersen til Jydske Vestkysten i 2017.


Historien

Esbjerg er opstået omkring Dokhavnen, som staten fra 1868 bygger. Før denne tid var området en øde og forladt egn. I 1874 får man jernbaneforbindelse til Fredericia og Varde, og i 1899 får Esbjerg status af købstad. Dokhavnen ligger i sin grund-udformning som den gjorde i 1868. Heromkring har havnen og byen udviklet sig.

Dokhavnen var oprindelig konstrueret som et lukket bassin hvor man ved hjælp af slusen kunne kontrollere vandstanden i havnen. På billederne kan man se den oprindelige sluse og udførelsen af den. Slusen lå på det sted hvor vi foreslår at placere Dokbroen.

I forbindelse med slusen blev slusebroen etableret for at sikre adgang til begge sider af Dokhavnen. Slusebroen var udformet som en rullebro og har haft et spænd på mellem 15-20 meter.
Slusen og slusebroen er i forbindelse med udbygningen og udviklingen af Esbjerg Havn blevet nedlagt.

Dokbroen

Idag ligger Dokhavnen stadig som en central del af Esbjerg. Bassinet udgør et hængsel mellem byen og havnen. Rundt omkring Dokhavnen har havnens aktiviteter ændret sig over tid og idag er en række erhvervsprojekter opført og andre under udvikling.

Dokhavnen ligger med sin nærhed til byens kulturelle institutioner, historiske bygninger og rekreative grønne arealer som Esbjergs mere offentlige havnerum. Etableringen af Landgangen og livet omkring Gammelhavn og Dokken generelt er med til at styrke dette offentlige liv, ligesom aktiviteterne ved Fanøfærgens leje hele året rundt er befolket med faste pendlere og turister.

Dokbroen vil sikre sammenhængen rundt om den tilgængelige Dokhavn og være et vigtig bindeled i udviklingen af byens rum ved Dokhavnen.

Dokbroen udformes som en drejebro med to bevægelige fag. Broen spænder mellem to anlæg eller moler der tjener som brofæster og danner tekniske og rekreative arealer på mode øst og vest.

Broens udtryk tager aftryk i broens logik som bevægeligt element. Begge brofag er monteret på cirkulære lejer, og på brodækket over disse lejer opstår to runde forrum. De cirkulære rum går formmæssigt over og bliver til et lige broforløb der binder på tværs af indsejlingen.

Den samlede bro ønsker herved at fortælle om sin funktion og bevægelse gennem sit formsprog. Herudover rummer drejebroen en fortælling om den oprindelige sluse, hvilket er med til at forankre Dokbroen i stedet og historien.


Pedersen Gruppen mener
Dokken bliver et bykvarter for Esbjerggenserne. Tilpasset byens skala, havnens ånd og naturen der omgiver os med byliv 24/7

Dokken - den blå bydel med det grønne hjerte

Dokhavnen er Esbjergs vugge. Byen, dokhavnen og vandet hører uforeneligt sammen!

Gennem de senere års udvikling og etablering af Landgangen, er Dokken gået fra at være en service- og erhvervsmæssig bagside, til at være en attraktiv forlængelse af midtbyen og en levende forpost for byen mod vandet.

Vi ønsker derfor med dette projekt at styrke denne udvikling og tilføre Esbjerg nye by- og bosætningsmæssige kvaliteter, der kan styrke Dokken som levende ny bydel ved vandet.

Læs mere...
Nutid

Bæredygtig Byudvikling


Byudvikling er en kompleks størrelse, med mange aktører. Borgere, virksomheder, kommunen og de sociale bånd. For mange af os betyder det at vi bor, arbejder og har vores sociale interaktioner i byen, som derfor bør indrettes til at rumme det hele liv. 


Læs mere...