Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Som projekt - og byudviklere ser vi os selv, som en væsentlig medspiller i den fremtidige udvikling af boligmarkedet i Esbjerg. 

Vi følger løbende med i både den demografiske og politiske udvikling, som fortæller os om fremtidens behov. 

Vi allierer os med eksperter på området, så vi sikrer at det vi udvikler og bygger, reelt set også er det der er behov for i fremtidens Esbjerg. 


Befolkningstallet i Esbjerg Kommune er steget fra 115.114 personer i 2010 til 115.652 personer i 2019.


Befolkningens sammensætning er afgørende for planlægningen af nye boliger, hvor vi især skal kigge på et marked, hvor antallet af borgere over 66 er stigende, sammen med de unge mellem 18-29.

I samarbejde med Colliers har vi i 2020 foretaget en analyse af boligmarkedet i Esbjerg, som viser at der i Esbjerg er opført for få små boligenheder til at matche den demografiske udvikling og den urbaniseringstendens vi ser i samfundet. Dette ses ligeledes i prisstigningerne på små etageboliger. Der er behov for at imødekomme urbaniseringen, og opføre flere mindre boligenheder og etagebyggerier i Esbjerg midtby, som befolkningsmæssigt halter efter nogle af de hastigt voksende små byer rundt om Esbjerg.


For at imødekomme byens ambitioner som studieby, er flere og centrale studieboliger en forudsætning for at drive væksten. Hvis de studerende skal stå på venteliste, risikerer vi at de bliver væk.
Byudvikling i Esbjerg skal skabe liv, og ikke en soveby. Boligområderne skal indbyde til, og rumme muligheden for det levende liv i gadeplan, hvor naboer kan mødes og hvor man kan hjælpe hinanden.


Pedersen Gruppen mener
Esbjergs fremtid er ikke enten eller, men både og. Vi kan både udvikle byen med attraktive boliger, og have et sundt erhvervsliv i vækst.
Nutid

Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Som projekt - og byudviklere ser vi os selv, som en væsentlig medspiller i den fremtidige udvikling af boligmarkedet i Esbjerg. 

Vi følger løbende med i både den demografiske og politiske udvikling, som fortæller os om fremtidens behov. 

Vi allierer os med eksperter på området, så vi sikrer at det vi udvikler og bygger, reelt set også er det der er behov for i fremtidens Esbjerg. 


Læs mere...
Nutid

Kom til borgermøder og workshops om Dokkens fremtid

Kære esbjergensere: Hvordan kan Dokken være med til at skabe liv i byen?

Esbjerg skal i de kommende år udvikles til at blive en mere attraktiv og spændende by at leve i og besøge. Den ældste del af havnen, populært kaldet Dokken, kan udvikles til at levere oplevelser og kultur, som er udset til at skabe positive forandringer allerede på kort sigt.

Sammen med Arkitekt Helene Plet inviteres byens borgere til en inddragende proces om Dokkens fremtid. 


Læs mere...
Fortid

Renovering med respekt

I 1900 blev en markant bygning født på Esbjerg Dokhavn.

Den, i dag, bevaringsværdige bygning, der oprindelig blev opført som administrationsbygning for DFDS i 1900, og som dengang bandt den nye havn sammen med havet og den store verden, er dermed blevet et væsentligt bindeled mellem havn og by.


Læs mere...