Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Som projekt - og byudviklere ser vi os selv, som en væsentlig medspiller i den fremtidige udvikling af boligmarkedet i Esbjerg. 

Vi følger løbende med i både den demografiske og politiske udvikling, som fortæller os om fremtidens behov. 

Vi allierer os med eksperter på området, så vi sikrer at det vi udvikler og bygger, reelt set også er det der er behov for i fremtidens Esbjerg. 


Befolkningstallet i Esbjerg Kommune er steget fra 115.114 personer i 2010 til 115.652 personer i 2019.


Befolkningens sammensætning er afgørende for planlægningen af nye boliger, hvor vi især skal kigge på et marked, hvor antallet af borgere over 66 er stigende, sammen med de unge mellem 18-29.

I samarbejde med Colliers har vi i 2020 foretaget en analyse af boligmarkedet i Esbjerg, som viser at der i Esbjerg er opført for få små boligenheder til at matche den demografiske udvikling og den urbaniseringstendens vi ser i samfundet. Dette ses ligeledes i prisstigningerne på små etageboliger. Der er behov for at imødekomme urbaniseringen, og opføre flere mindre boligenheder og etagebyggerier i Esbjerg midtby, som befolkningsmæssigt halter efter nogle af de hastigt voksende små byer rundt om Esbjerg.


For at imødekomme byens ambitioner som studieby, er flere og centrale studieboliger en forudsætning for at drive væksten. Hvis de studerende skal stå på venteliste, risikerer vi at de bliver væk.
Byudvikling i Esbjerg skal skabe liv, og ikke en soveby. Boligområderne skal indbyde til, og rumme muligheden for det levende liv i gadeplan, hvor naboer kan mødes og hvor man kan hjælpe hinanden.


Pedersen Gruppen mener
Det er en naturlig ting for os at støtte op om elitesporten i Esbjerg, som en del af den strategi vi har for at markedsføre både os selv, og den by vi driver virksomhed i.
Fortid

Renovering med respekt

I 1900 blev en markant bygning født på Esbjerg Dokhavn.

Den, i dag, bevaringsværdige bygning, der oprindelig blev opført som administrationsbygning for DFDS i 1900, og som dengang bandt den nye havn sammen med havet og den store verden, er dermed blevet et væsentligt bindeled mellem havn og by.


Læs mere...
Nutid

Bæredygtig Byudvikling


Byudvikling er en kompleks størrelse, med mange aktører. Borgere, virksomheder, kommunen og de sociale bånd. For mange af os betyder det at vi bor, arbejder og har vores sociale interaktioner i byen, som derfor bør indrettes til at rumme det hele liv. 


Læs mere...
Nutid

Dokken - den blå bydel

Dokken er Esbjergs nye "blå" bykvarter med det grønne hjerte. 

Med Dokken vil vi skabe et levende og varieret bykvarter der både giver noget nyt tilbage til Esbjerg, og samtidig forener Esbjerg kulturhistoriske fortid med en moderne nutid.

Grønne byrum, opholdsarealer, boliger, konference-og wellnesshotel og erhvervsklynger inden for finans og rådgivning er blandt det man vil finde på Dokken.

 


Læs mere...