Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Som projekt - og byudviklere ser vi os selv, som en væsentlig medspiller i den fremtidige udvikling af boligmarkedet i Esbjerg. 

Vi følger løbende med i både den demografiske og politiske udvikling, som fortæller os om fremtidens behov. 

Vi allierer os med eksperter på området, så vi sikrer at det vi udvikler og bygger, reelt set også er det der er behov for i fremtidens Esbjerg. 


Befolkningstallet i Esbjerg Kommune er steget fra 115.114 personer i 2010 til 115.652 personer i 2019.


Befolkningens sammensætning er afgørende for planlægningen af nye boliger, hvor vi især skal kigge på et marked, hvor antallet af borgere over 66 er stigende, sammen med de unge mellem 18-29.

I samarbejde med Colliers har vi i 2020 foretaget en analyse af boligmarkedet i Esbjerg, som viser at der i Esbjerg er opført for få små boligenheder til at matche den demografiske udvikling og den urbaniseringstendens vi ser i samfundet. Dette ses ligeledes i prisstigningerne på små etageboliger. Der er behov for at imødekomme urbaniseringen, og opføre flere mindre boligenheder og etagebyggerier i Esbjerg midtby, som befolkningsmæssigt halter efter nogle af de hastigt voksende små byer rundt om Esbjerg.


For at imødekomme byens ambitioner som studieby, er flere og centrale studieboliger en forudsætning for at drive væksten. Hvis de studerende skal stå på venteliste, risikerer vi at de bliver væk.
Byudvikling i Esbjerg skal skabe liv, og ikke en soveby. Boligområderne skal indbyde til, og rumme muligheden for det levende liv i gadeplan, hvor naboer kan mødes og hvor man kan hjælpe hinanden.


Pedersen Gruppen mener
Dokken skal være et mangfoldigt bykvarter, med byfunktioner, kultur og oplevelser for alle...
Nutid

England House

En stigende og fremtidig forventet efterspørgsel efter nye, tidssvarende byggerier til kontorer, hotel og liberale erhverv i Esbjerg har været udslagsgivende for arbejdet med England House. Den grønne omstilling betyder at klimavenlige tiltag er i fokus hos danske virksomheder og det gælder også de krav, der stilles til de bygninger, der huser virksomhederne og generelt i byggeindustrien. Derfor planlægges England House til at blive DGNB Guld-certificeret, der indikerer en række tiltag, der skal reducere en negativ påvirkning af miljøet.


Læs mere...
Nutid

Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Som projekt - og byudviklere ser vi os selv, som en væsentlig medspiller i den fremtidige udvikling af boligmarkedet i Esbjerg. 

Vi følger løbende med i både den demografiske og politiske udvikling, som fortæller os om fremtidens behov. 

Vi allierer os med eksperter på området, så vi sikrer at det vi udvikler og bygger, reelt set også er det der er behov for i fremtidens Esbjerg. 


Læs mere...
Fortid

Pressemeddelelse - Generationsskifte i Pedersen Gruppen

Døtre indtræder i ledelsen af Bjarne Pedersens livsværk

Bjarne Pedersen, der i flere årtier har sat sit præg på udviklingen af Esbjergs handelsliv og byen, overlader nu ledelsen af dele af sit livsværk, Pedersen Gruppen, til døtrene Sanne Borregaard og Maria Høj Pedersen, som i mange år har arbejdet i koncernen.

Sanne Borregaard afløser sin far som direktør for Pedersen Group A/S, og Maria Høj Pedersen bliver direktør for Huset Gammelhavn A/S, der foruden den kendte restaurant omfatter selskabs- og mødefaciliteter.

- Jeg har haft planen i nogle år, og jeg føler, at tidspunktet er det rigtige nu. Sanne og Maria har erfaringen til at løse de ledelsesopgaver, de har påtaget sig, og virksomheden er i en fase, hvor jeg i et tæt samarbejde med dem kan koncentrere mig om de udviklingsopgaver, vi står over for i City Nord Retail Park og Dokken på Esbjerg Havn, siger Bjarne Pedersen.


Læs mere...