Tidslinje & Mediearkiv

Tidslinje & Mediearkiv


1988: Tømrerhandler Bjarne Pedersen afhænder Tarp Trælast, og grundlægger Pedersen Gruppen med hovedvægt på projektudvikling af fast ejendom i eget regi

1989: City Nord opføres på selskabets areal og i eksisterende bygninger i Esbjerg nord. De første storbutikker rykker ind, heriblandt JYSK som også fortsat er lejer i City Nord

1990: Nybyggeri opføres i City Nord til HTH Køkkencenter som i dag, efter en større renovering, huser Jensens Bøfhus.

1995: Nybyggeri opføres i City Nord til Skousen Husholdningsmaskiner, som i dag huser Maxi Zoo.

1997: Ejendomskarréen Kongensgade 28+30 samt Borgergade 27 erhverves i et særskilt ejendomsselskab. Ejendomme gennemgår totalrenovering, med moderne butiksarealer i stueetagen og beboelse på de øvre etager. 

1998: Opkøb af 65.000 m2 areal fra Esbjerg Kommune, beliggende på den anden side af jernbanen ved City Nord. Senere tilkøbes yderligere 30.000 m2 så det samlede areal udgør ca. 95.000 m2. 

1999: Udbygning af City Nord i samarbejde med Dansk Supermarked, med nye storbutikker, fællesparkeringskælder og fælles centertorv.

1999: Kongensgade 81 erhverves i særskilt ejendomsselskab, og gennemgår totalrenovering med moderne butiksareal i stueplan og boliger på de øvre etager.  

2001: Kongensgade 28 modtager Esbjerg Kommunes Byfonds præmiering for "god byarkitektur"

2002: DFDS terminal og bygninger på Esbjerg Havn opkøbes, og der indgås en længerevarende lejeaftale på arealerne med Esbjerg Havn.

2003: Overtagelse af Restaurant Gammelhavn, som fortsætter under den tidligere ejer frem til 2004 hvor stedet lukkes og der iværksættes en større renovering og tilbygning til den bevaringsværdige bygning fraa 1900. 

2003: De oprindelige trælastbygninger i City Nord blev revet ned og erstattet af nye tidssvarense bygninger til for store butikker, som i dag huser JYSK og Imerco. 

2003: Den første helhedsplan for Dokken projektet præsenteres på Esbjerg Kommune. Projektet indholder danmarks daværende højeste bygning, og projektet blev omtalt på både TV, i magasiner og dagblade. På trods af stor debat, blev lokalplanen for Dokken endelig vedtaget i August 2004.  

2005: Renovering af Proviantbygningen på Dokken igangsættes, og indrettes herefter til kontor for Pedersen Gruppen.  

2005: Restaurant Gammelhavn A/S slår dørene op efter 1,5 års renovering for en nyrenoveret gourmetrestaurant med selskabslokaler og mødefaciliteter. Renoveringen modtog Esbjerg Kommunes Byfonds præmiering for "god og nænsom renovering"

2005: Byggeriet af Kajen 4, det første store nybyggeri på Dokken igangsættes. Kontorhuset på 5000 m2 husede først Rambøll og Pedersen Gruppen, senere blev det bygget om til at huse Byretten i Esbjerg som stadig er lejer af bygningen. 

2007: Byggeriet af Parkeston House på Dokken igangsættes. Kontorhuset er med sine 9.600 etagemeter det hidtil største byggeri for Pedersen Gruppen, og var på daværende tidspunkt et af Esbjergs største kontordomiciler.  

2014: Den første storbutik i City Nord Retail Park etableres, og området huser i dag Biltema og Harald Nyborg 

2015: Ny helhedsplan, "Manhattan", for Dokken præsenteres. Projektet indeholder ud over liberale erhverv også boliger. Projektet møder politisk modstand og kan ikke gennemføres. 

2015: Esbjerg Dokhavn A/S køber benzintank og garageanlæg på Britanniavej, som nedbrydes, og arealet lægges ind under Dokken projektet.

2016: Deloitte's nye domicil i Esbjerg skyder op på Dokken mellem Parkeston House og Restaurant Gammlehavn. 

2016: Dokkens ishus etableres ved Restaurant Gammelhavn.

2017: Salg af areal til IKEA, knap 20 år efter første henvendelse til den Svenske møbelgigant. Pedersen Gruppen forestår det store arbejde med at udarbejde lokalplan, kommuneplan og VVM redegørelse for et IKEA varehus på ca. 40.000 m2. Lokalplan blev godkendt i 2018, hvorefter IKEA overtog grunden.   

2017: I samarbejde med Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn udarbejdes projektforslag til en ny Dokhavnsbro ved indsejlingen til Dokhavnen. Projektet præsenteres offentligt, og realisering afhænger nu af støttetilsagn fra fonde og virksomheder. 

2018: Landgangen indvies, efter 10 års forarbejde og forhandlinger. Broen realiseres økonomisk af Real Dania Fonden, Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og Pedersen Gruppen.

2018: Dokken City Beach, et urbant strandområde på Dokken, indvies i Juni måned og har siden leveret utallige kulturelle oplevelser for byens borgere. 

2019: Landgangen præmieres af Esbjerg Kommunes Byfond.

2019: Beslutningen om at igangsætte arbejdet med en ny helhedsplan for Dokken området tages i bestyrelsen. Arkitekter og byplanlæggere hos Danmarks største arkitektfirma C.F. Møller blev bedt om at igangsætte udviklingen af et nyt projekt for bydelen. 

2020: Dokkens Byhaver etableres på græsarealet ved Dokken City Beach til brug for byens institutioner, dagplejere og private med grønne fingre. Her blev plantekasser til levende byhaver med blomster og grønsager.  

2020: Den nye helhedsplan for Dokken, med blå og grønne byrum blev præsenteret. Først for Borgmesteren, Esbjerg Kommunes stadsarkitekt og Tekniske Direktør. Sidenhen for offentligheden. Projektet mangler pt. politisk opbakning for at kunne realiseres i sin helhed med liberale erhverv, boliger, grønne åndehuller og kulturelle mødesteder.

2022: Pedersen Gruppen inviterer til borgermøder om Dokkens fremtidige udvikling. 2 workshops afholdes, og der nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde videre med idéerne. 

2023: "Nyt byliv ved vandet" lanceres og er et resultat af arbejdsgruppens arbejde med de konkrete idéer og tiltag der opstod ud af workshops og det efterfølgende arbejde. 

2023: Dokken City Beach udvides med overdækkede faciliteter

Dokken projektet

"Benhård kritik af kommunal forvaltning" JV.dk August 2020

"Bjarne P: Dybt skuffende behandling af milliard projekt på Dokken" JV.dk August 2020

"Esbjerg Havn har åbnet for boliger på Dokken" JV.dk September 2019

 

City Nord

"Amerikansk skogigant åbner første Europæiske flagskibsbutik i City Nord" JV.dk Marts 2020

 

Byudvikling i Esbjerg

"Kendt erhvervsmand om Esbjergs gågade: Biler er vejen frem" JV.dk Juni 2020

"Esbjergenserne fejrede den nye landgangsbro" JV.dk Juni 2018

"Nyt liv i planer om bro over dokhavnen" JV.dk Juli 2017

 

Debatindlæg

"Esbjergs fremtid er ikke enten eller, men både og..." af Bjarne Pedersen, December 2020

"Uhørt indblanding i visioner for Esbjerg" af Bjarne Pedersen, August 2020

 


Pedersen Gruppen mener
Dokken bliver et bykvarter for Esbjerggenserne. Tilpasset byens skala, havnens ånd og naturen der omgiver os med byliv 24/7