Pressemeddelelse - Generationsskifte i Pedersen Gruppen

Pressemeddelelse - Generationsskifte i Pedersen Gruppen

Døtre indtræder i ledelsen af Bjarne Pedersens livsværk

Bjarne Pedersen, der i flere årtier har sat sit præg på udviklingen af Esbjergs handelsliv og byen, overlader nu ledelsen af dele af sit livsværk, Pedersen Gruppen, til døtrene Sanne Borregaard og Maria Høj Pedersen, som i mange år har arbejdet i koncernen.

Sanne Borregaard afløser sin far som direktør for Pedersen Group A/S, og Maria Høj Pedersen bliver direktør for Huset Gammelhavn A/S, der foruden den kendte restaurant omfatter selskabs- og mødefaciliteter.

- Jeg har haft planen i nogle år, og jeg føler, at tidspunktet er det rigtige nu. Sanne og Maria har erfaringen til at løse de ledelsesopgaver, de har påtaget sig, og virksomheden er i en fase, hvor jeg i et tæt samarbejde med dem kan koncentrere mig om de udviklingsopgaver, vi står over for i City Nord Retail Park og Dokken på Esbjerg Havn, siger Bjarne Pedersen.


Sanne og Maria: Vi er klar

Han indledte det økonomiske generationsskifte i 1999, da de tre ældste døtre, Sanne, Majken og Christine, hver overtog 10 procent af ejerskabet. I 2015 blev en lignende andel overdraget til de to yngste, Maria og Sarah. Sanne Borregaard ser frem til sin nye ledelsesopgave.

- Selv om jeg har arbejdet i koncernen i mange år, har det også været en tankeproces for mig. Det er store sko at udfylde, og det vil jeg forsøge at gøre på bedste vis. Vi har den bedste læremester i vores far, og vi udgør et trekløver, der supplerer hinanden meget fint, siger Sanne Borregaard.

Hendes lillesøster, Maria, blev ansat i januar 2009 og har i en årrække været daglig leder af Restaurant Gammelhavn, der skifter navn til Huset Gammelhavn for at markere dets mere centrale rolle i udviklingen af Dokken-området til et samlingspunkt for esbjergensere.

- Som teenager spurgte jeg min far, hvilken uddannelse jeg skulle tage for at blive ansat hos ham. Han lod det være op til mig selv. Nu synes jeg, det er et naturligt skridt at gå ind i ledelsen af koncernen. Vi har de seneste tre-fire år arbejdet med at gøre Huset Gammelhavn til en aktiv spiller i Dokkens mere udadvendte og sæsonbetonede aktiviteter, og det bliver fortsat en af mine vigtige opgaver, siger Maria Høj Pedersen.

Det hele begyndte i 1985

Bjarne Pedersen drev som ung Tarp Trælasthandel A/S og købte i 1985 det første stykke jord af Esbjerg Kommune med henblik på at etablere et handelscentrum i byens nordlige udkant. Året efter åbnede Dansk Supermarkeds A-Z-varehus, der i 1993 blev omdannet til Bilka. Siden fulgte flere detailhandelsgiganter, blandt andre H&M og Jysk, i City Nord. I 1998 købte han et stort areal på den anden side af jernbanen, som nu er kendt som City Nord Retail Park med Harald Nyborg og Biltema. IKEA købte i 2017 en grund i området med henblik på at etablere et varehus.

Efter årtusindskiftet lancerede Pedersen Gruppen planerne for Dokken-området, den ældste del af Esbjerg Havn, hvor der siden er bygget kontorejendomme og domiciler til en række virksomheder. Bjarne Pedersen har i de senere år både økonomisk og planlægningsmæssigt været stærkt engageret i at etablere Landgangen, der binder by og havn sammen og har vist sig at være et stort aktiv for byrummet. Koncernen råder over en række attraktive byggeretter begge steder, blandt andet retten til at bygge op til 53.000 kvadratmeter af blandet karakter på Dokken. Bjarne Pedersen fortsætter som direktør i udviklingsselskaberne og som bestyrelsesformand.

- Så længe, jeg synes, det er sjovt, bliver jeg ved. Der er fortsat masser at gøre for at gøre den by, vi bor i, endnu mere spændende og attraktiv at bosætte sig og drive virksomhed i. Vi er selv med i det store projekt, Dokken Bykaj, og har også selvstændige planer for området. Jeg kan love, at der bliver mere nybyggeri på de ubenyttede arealer – i et tæt samspil med Sanne og Maria, siger Bjarne Pedersen.

Overskuddet er tredoblet

Ændringerne i ledelsen af familievirksomheden er en udløber af generalforsamlingen i Bjarne Pedersen Holding A/S, der omfatter en række ejendomsselskaber og driftsselskaber. Koncernen leverede i 2021-2022 et overskud før skat på 24,0 mio. kr. mod 8,0 mio. kr. året før. Den samlede ejendomsportefølje har en værdi nærved 500 mio. kr., mens egenkapitalen er vokset til 140 mio. kr. og forventes at nærme sig 200 mio. kr. ved udgangen af dette regnskabsår.

Det glidende generationsskifte i Pedersen Gruppen vil blive markeret ved en reception for forretningsforbindelser og venner af huset fredag den 4. november 2022


Pedersen Gruppen mener
Dokken bliver et bykvarter for Esbjerggenserne. Tilpasset byens skala, havnens ånd og naturen der omgiver os med byliv 24/7

Provianten Kontorhotel

En gammel, spændende bygning fra Esbjergs tidligste barndom.
 
Bygningen blev i mange år anvendt til proviantbygning for DFDS bådene, som sejlede til England. Der var tidligere store køle- og fryserum i bygningen, ligesom der var køkkenfaciliteter. Loftet blev anvendt til opbevaring af gods.
 
Bygningen er nu totalrenoveret og ført tilbage til sit oprindelige udtryk fra opførelsen i 1922 og med de karakteristiske små gavlkonstruktioner i enderne.


Læs mere...
Nutid

Kom til borgermøder og workshops om Dokkens fremtid

Kære esbjergensere: Hvordan kan Dokken være med til at skabe liv i byen?

Esbjerg skal i de kommende år udvikles til at blive en mere attraktiv og spændende by at leve i og besøge. Den ældste del af havnen, populært kaldet Dokken, kan udvikles til at levere oplevelser og kultur, som er udset til at skabe positive forandringer allerede på kort sigt.

Sammen med Arkitekt Helene Plet inviteres byens borgere til en inddragende proces om Dokkens fremtid. 


Læs mere...
Fremtid

City Nord Retail Park

City Nord Retail Park udgør et stort, og endnu uforløst potentiale i Esbjerg Nord, som er en af landets stærkeste detail handelsområder. 

Udbygningen af handelscentret er igangsat, og forventningen er at vi indenfor få år kan byde velkommen til endnu en handelsmagnet i Esbjerg Nord. 


Læs mere...
Fortid

Pressemeddelelse - Generationsskifte i Pedersen Gruppen

Døtre indtræder i ledelsen af Bjarne Pedersens livsværk

Bjarne Pedersen, der i flere årtier har sat sit præg på udviklingen af Esbjergs handelsliv og byen, overlader nu ledelsen af dele af sit livsværk, Pedersen Gruppen, til døtrene Sanne Borregaard og Maria Høj Pedersen, som i mange år har arbejdet i koncernen.

Sanne Borregaard afløser sin far som direktør for Pedersen Group A/S, og Maria Høj Pedersen bliver direktør for Huset Gammelhavn A/S, der foruden den kendte restaurant omfatter selskabs- og mødefaciliteter.

- Jeg har haft planen i nogle år, og jeg føler, at tidspunktet er det rigtige nu. Sanne og Maria har erfaringen til at løse de ledelsesopgaver, de har påtaget sig, og virksomheden er i en fase, hvor jeg i et tæt samarbejde med dem kan koncentrere mig om de udviklingsopgaver, vi står over for i City Nord Retail Park og Dokken på Esbjerg Havn, siger Bjarne Pedersen.


Læs mere...