England House

England House

En stigende og fremtidig forventet efterspørgsel efter nye, tidssvarende byggerier til kontorer, hotel og liberale erhverv i Esbjerg har været udslagsgivende for arbejdet med England House. Den grønne omstilling betyder at klimavenlige tiltag er i fokus hos danske virksomheder og det gælder også de krav, der stilles til de bygninger, der huser virksomhederne og generelt i byggeindustrien. Derfor planlægges England House til at blive DGNB Guld-certificeret, der indikerer en række tiltag, der skal reducere en negativ påvirkning af miljøet.


Esbjerg Kommune har nikket ja til at der kan arbejdes videre med lokalplanen for England House og det arbejde er sat i gang i samarbejde med C.F. Møller Arkitektfirma i Århus.

England House har navn efter den kendte færge M/S England som besejlede Englandsruten fra Esbjerg, fra 1964 og frem til 1983, netop fra det sted hvor England House opføres.
Intentionen med England House er at etablere et sammenhængende erhvervsbyggeri, der binder den nordlige bebyggelse, Parkeston House og Deloitte sammen med Domhuset i områdets sydlige del.


Den nye bebyggelse udgøres af en højere bygning på op til 12 etager, og en række lavere bebyggelser på op til 5-6 etager. Der etableres en sammenhængende parkeringskælder under denne bebyggelse som kobler sig på den eksisterende parkeringskælder.
Hovedindgangen til bygningen er placeret på bygningens nordøstlige hjørne. Her er den forbundet med en åben kantine, lobby, reception, cafeområde og butik.
Fra parkeringskælderen er der direkte forbindelse til lobbyen og den centrale kerne hvorfra man kan bevæge sig videre i huset.
Etagerne er disponeret således at arealerne langs facaden er friholdt til arbejdspladser, touchdowns og møderum, hvor birum og ikke-dagslys krævende funktioner placeres i bygningens midterzone.


Nybyggeriet vil blive opført til at overholde DGNB Guld. DGNB-systemet er en certificeringsordning, der kvalificerer bygninger og områdes bæredygtige tiltag. Systemet bygger på FN’s definition af bæredygtighed, hvor man vurderer de bæredygtige tiltag ud fra en holistisk tilgang. Vurderingen laves ud fra tre hovedområder; miljømæssig,- økonomisk,-og social kvalitet, og tre tværgående temaområder; teknisk,- proces,- og områdekvalitet.

 

Et nyt byrum

Lindehavet er Dokkens første grønne byrum mod byen. Som en del af en samlet strategi for mere biodiversitet af de eksisterende arealer omkring Gammelhavn og Deloitte bliver Lindehavet en del af en række grønne pauserum for foden af Landgangen.

Et inviterende byrum der byder velkommen og leder besøgende og beboere naturligt ind i kvarteret. Pladsen bliver et samlingspunkt for frokostmøder eller stille pauser i hverdagen.
Lindehavet er målrettet Dokkens erhvervsfunktioner og kommercielle arealer. Pladsen kan dog også bruges af forbipasserende til midlertidigt ophold under lindetræerne.
Formidling af kulturarv.

Lindehavet er en fortolkning af Esbjergs byvåben og sømændenes tro på Lindetræets kraft og velsignelse mod søsyge. Lindetræet bliver dermed symbolet på at gå i land og en markering af mødet mellem livet på søen og livet på land

 

Byudvikling i etaper

England House er første del af en samlet plan for omdannelsen af Dokken. En plan som vil tage udgangspunkt i de borgermøder der har været afholdt og den arbejdsgruppe som efterfølgende har været nedsat.

Bag projektet står Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S, som har lejet det tidligere DFDS areal, af Esbjerg Havn, for en 100 årig periode. CF Møllers Tegnestue i Århus er arkitekter på opgaven, både i forhold til bygninger og de bymæssige funktioner.

Bygherre på projektet ligger ikke fast, men der vil være tale om et nyt konsortium som forhåbentlig også skal være med til at fuldføre resten af det store Dokken projekt
Samlet vil England House rumme godt 15.000 etagemeter plus parkeringskælder. Den første etape vil omfatte ca 8.500 etagemeter plus parkeringskælder.
Den første etape vil, hvis alt går efter planen, kunne stå færdig i 2025.

Der vil være tale om en investering på den gode side af kr. 300 mio. for det samlede projekt.

 


Pedersen Gruppen mener
Esbjerg er vores by, det er her vores virksomhed er grundlagt, og det er her vi investerer både vores tid og aktiver.
Esbjergs udvikling ligger os meget på sinde.

Dokken - den blå bydel med det grønne hjerte

Dokhavnen er Esbjergs vugge. Byen, dokhavnen og vandet hører uforeneligt sammen!

Gennem de senere års udvikling og etablering af Landgangen, er Dokken gået fra at være en service- og erhvervsmæssig bagside, til at være en attraktiv forlængelse af midtbyen og en levende forpost for byen mod vandet.

Vi ønsker derfor med dette projekt at styrke denne udvikling og tilføre Esbjerg nye by- og bosætningsmæssige kvaliteter, der kan styrke Dokken som levende ny bydel ved vandet.

Læs mere...
Fremtid

Dokbroen

I 2016 opstod idéen til at genetablere en broforbindelse mellem Dokhavnen og færgelejet ved Fanø Færgen.

"Dokbroen" forener midtbyen og Dokken med parkeringspladser, og en sikker stiforbindelse for fodgængere og cykellister til Fanø færgen. 

Med til ideen hører også et ønske om at genskabe lidt af historien. "Tilbage i gamle dage var der også en bro over dokhavnen ved de gamle sluseporte. Der har jeg brugt mange timer på at stå og fiske. På sin vis er projektet derfor også med til at bevare området" sagde Direktør Bjarne Pedersen til Jydske Vestkysten i 2017.


Læs mere...
Fortid

Renovering med respekt

I 1900 blev en markant bygning født på Esbjerg Dokhavn.

Den, i dag, bevaringsværdige bygning, der oprindelig blev opført som administrationsbygning for DFDS i 1900, og som dengang bandt den nye havn sammen med havet og den store verden, er dermed blevet et væsentligt bindeled mellem havn og by.


Læs mere...
Fremtid

City Nord Retail Park

City Nord Retail Park udgør et stort, og endnu uforløst potentiale i Esbjerg Nord, som er en af landets stærkeste detail handelsområder. 

Udbygningen af handelscentret er igangsat, og forventningen er at vi indenfor få år kan byde velkommen til endnu en handelsmagnet i Esbjerg Nord. 


Læs mere...