England House

England House

En stigende og fremtidig forventet efterspørgsel efter nye, tidssvarende byggerier til kontorer, hotel og liberale erhverv i Esbjerg har været udslagsgivende for arbejdet med England House. Den grønne omstilling betyder at klimavenlige tiltag er i fokus hos danske virksomheder og det gælder også de krav, der stilles til de bygninger, der huser virksomhederne og generelt i byggeindustrien. Derfor planlægges England House til at blive DGNB Guld-certificeret, der indikerer en række tiltag, der skal reducere en negativ påvirkning af miljøet.


Esbjerg Kommune har nikket ja til at der kan arbejdes videre med lokalplanen for England House og det arbejde er sat i gang i samarbejde med C.F. Møller Arkitektfirma i Århus.

England House har navn efter den kendte færge M/S England som besejlede Englandsruten fra Esbjerg, fra 1964 og frem til 1983, netop fra det sted hvor England House opføres.
Intentionen med England House er at etablere et sammenhængende erhvervsbyggeri, der binder den nordlige bebyggelse, Parkeston House og Deloitte sammen med Domhuset i områdets sydlige del.


Den nye bebyggelse udgøres af en højere bygning på op til 12 etager, og en række lavere bebyggelser på op til 5-6 etager. Der etableres en sammenhængende parkeringskælder under denne bebyggelse som kobler sig på den eksisterende parkeringskælder.
Hovedindgangen til bygningen er placeret på bygningens nordøstlige hjørne. Her er den forbundet med en åben kantine, lobby, reception, cafeområde og butik.
Fra parkeringskælderen er der direkte forbindelse til lobbyen og den centrale kerne hvorfra man kan bevæge sig videre i huset.
Etagerne er disponeret således at arealerne langs facaden er friholdt til arbejdspladser, touchdowns og møderum, hvor birum og ikke-dagslys krævende funktioner placeres i bygningens midterzone.


Nybyggeriet vil blive opført til at overholde DGNB Guld. DGNB-systemet er en certificeringsordning, der kvalificerer bygninger og områdes bæredygtige tiltag. Systemet bygger på FN’s definition af bæredygtighed, hvor man vurderer de bæredygtige tiltag ud fra en holistisk tilgang. Vurderingen laves ud fra tre hovedområder; miljømæssig,- økonomisk,-og social kvalitet, og tre tværgående temaområder; teknisk,- proces,- og områdekvalitet.

 

Et nyt byrum

Lindehavet er Dokkens første grønne byrum mod byen. Som en del af en samlet strategi for mere biodiversitet af de eksisterende arealer omkring Gammelhavn og Deloitte bliver Lindehavet en del af en række grønne pauserum for foden af Landgangen.

Et inviterende byrum der byder velkommen og leder besøgende og beboere naturligt ind i kvarteret. Pladsen bliver et samlingspunkt for frokostmøder eller stille pauser i hverdagen.
Lindehavet er målrettet Dokkens erhvervsfunktioner og kommercielle arealer. Pladsen kan dog også bruges af forbipasserende til midlertidigt ophold under lindetræerne.
Formidling af kulturarv.

Lindehavet er en fortolkning af Esbjergs byvåben og sømændenes tro på Lindetræets kraft og velsignelse mod søsyge. Lindetræet bliver dermed symbolet på at gå i land og en markering af mødet mellem livet på søen og livet på land

 

Byudvikling i etaper

England House er første del af en samlet plan for omdannelsen af Dokken. En plan som vil tage udgangspunkt i de borgermøder der har været afholdt og den arbejdsgruppe som efterfølgende har været nedsat.

Bag projektet står Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S, som har lejet det tidligere DFDS areal, af Esbjerg Havn, for en 100 årig periode. CF Møllers Tegnestue i Århus er arkitekter på opgaven, både i forhold til bygninger og de bymæssige funktioner.

Bygherre på projektet ligger ikke fast, men der vil være tale om et nyt konsortium som forhåbentlig også skal være med til at fuldføre resten af det store Dokken projekt
Samlet vil England House rumme godt 15.000 etagemeter plus parkeringskælder. Den første etape vil omfatte ca 8.500 etagemeter plus parkeringskælder.
Den første etape vil, hvis alt går efter planen, kunne stå færdig i 2025.

Der vil være tale om en investering på den gode side af kr. 300 mio. for det samlede projekt.

 


Pedersen Gruppen mener
Esbjerg er vores by, det er her vores virksomhed er grundlagt, og det er her vi investerer både vores tid og aktiver.
Esbjergs udvikling ligger os meget på sinde.

Kongensgade 81

Esbjergs historicistiske bykerne er kendetegnet af en række yderst dekorerede, detaljerede og smukke bygningsværker – især når man kigger op. Kongensgade 81 er blandt disse smukke ejendomme som indeholder både erhverv og boliger.


Læs mere...
Fortid

Pressemeddelelse - Generationsskifte i Pedersen Gruppen

Døtre indtræder i ledelsen af Bjarne Pedersens livsværk

Bjarne Pedersen, der i flere årtier har sat sit præg på udviklingen af Esbjergs handelsliv og byen, overlader nu ledelsen af dele af sit livsværk, Pedersen Gruppen, til døtrene Sanne Borregaard og Maria Høj Pedersen, som i mange år har arbejdet i koncernen.

Sanne Borregaard afløser sin far som direktør for Pedersen Group A/S, og Maria Høj Pedersen bliver direktør for Huset Gammelhavn A/S, der foruden den kendte restaurant omfatter selskabs- og mødefaciliteter.

- Jeg har haft planen i nogle år, og jeg føler, at tidspunktet er det rigtige nu. Sanne og Maria har erfaringen til at løse de ledelsesopgaver, de har påtaget sig, og virksomheden er i en fase, hvor jeg i et tæt samarbejde med dem kan koncentrere mig om de udviklingsopgaver, vi står over for i City Nord Retail Park og Dokken på Esbjerg Havn, siger Bjarne Pedersen.


Læs mere...
Nutid

Kom til borgermøder og workshops om Dokkens fremtid

Kære esbjergensere: Hvordan kan Dokken være med til at skabe liv i byen?

Esbjerg skal i de kommende år udvikles til at blive en mere attraktiv og spændende by at leve i og besøge. Den ældste del af havnen, populært kaldet Dokken, kan udvikles til at levere oplevelser og kultur, som er udset til at skabe positive forandringer allerede på kort sigt.

Sammen med Arkitekt Helene Plet inviteres byens borgere til en inddragende proces om Dokkens fremtid. 


Læs mere...
Nutid

Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Som projekt - og byudviklere ser vi os selv, som en væsentlig medspiller i den fremtidige udvikling af boligmarkedet i Esbjerg. 

Vi følger løbende med i både den demografiske og politiske udvikling, som fortæller os om fremtidens behov. 

Vi allierer os med eksperter på området, så vi sikrer at det vi udvikler og bygger, reelt set også er det der er behov for i fremtidens Esbjerg. 


Læs mere...