England House

England House

En stigende og fremtidig forventet efterspørgsel efter nye, tidssvarende byggerier til kontorer, hotel og liberale erhverv i Esbjerg har været udslagsgivende for arbejdet med England House. Den grønne omstilling betyder at klimavenlige tiltag er i fokus hos danske virksomheder og det gælder også de krav, der stilles til de bygninger, der huser virksomhederne og generelt i byggeindustrien. Derfor planlægges England House til at blive DGNB Guld-certificeret, der indikerer en række tiltag, der skal reducere en negativ påvirkning af miljøet.


Esbjerg Kommune har nikket ja til at der kan arbejdes videre med lokalplanen for England House og det arbejde er sat i gang i samarbejde med C.F. Møller Arkitektfirma i Århus.

England House har navn efter den kendte færge M/S England som besejlede Englandsruten fra Esbjerg, fra 1964 og frem til 1983, netop fra det sted hvor England House opføres.
Intentionen med England House er at etablere et sammenhængende erhvervsbyggeri, der binder den nordlige bebyggelse, Parkeston House og Deloitte sammen med Domhuset i områdets sydlige del.


Den nye bebyggelse udgøres af en højere bygning på op til 12 etager, og en række lavere bebyggelser på op til 5-6 etager. Der etableres en sammenhængende parkeringskælder under denne bebyggelse som kobler sig på den eksisterende parkeringskælder.
Hovedindgangen til bygningen er placeret på bygningens nordøstlige hjørne. Her er den forbundet med en åben kantine, lobby, reception, cafeområde og butik.
Fra parkeringskælderen er der direkte forbindelse til lobbyen og den centrale kerne hvorfra man kan bevæge sig videre i huset.
Etagerne er disponeret således at arealerne langs facaden er friholdt til arbejdspladser, touchdowns og møderum, hvor birum og ikke-dagslys krævende funktioner placeres i bygningens midterzone.


Nybyggeriet vil blive opført til at overholde DGNB Guld. DGNB-systemet er en certificeringsordning, der kvalificerer bygninger og områdes bæredygtige tiltag. Systemet bygger på FN’s definition af bæredygtighed, hvor man vurderer de bæredygtige tiltag ud fra en holistisk tilgang. Vurderingen laves ud fra tre hovedområder; miljømæssig,- økonomisk,-og social kvalitet, og tre tværgående temaområder; teknisk,- proces,- og områdekvalitet.

 

Et nyt byrum

Lindehavet er Dokkens første grønne byrum mod byen. Som en del af en samlet strategi for mere biodiversitet af de eksisterende arealer omkring Gammelhavn og Deloitte bliver Lindehavet en del af en række grønne pauserum for foden af Landgangen.

Et inviterende byrum der byder velkommen og leder besøgende og beboere naturligt ind i kvarteret. Pladsen bliver et samlingspunkt for frokostmøder eller stille pauser i hverdagen.
Lindehavet er målrettet Dokkens erhvervsfunktioner og kommercielle arealer. Pladsen kan dog også bruges af forbipasserende til midlertidigt ophold under lindetræerne.
Formidling af kulturarv.

Lindehavet er en fortolkning af Esbjergs byvåben og sømændenes tro på Lindetræets kraft og velsignelse mod søsyge. Lindetræet bliver dermed symbolet på at gå i land og en markering af mødet mellem livet på søen og livet på land

 

Byudvikling i etaper

England House er første del af en samlet plan for omdannelsen af Dokken. En plan som vil tage udgangspunkt i de borgermøder der har været afholdt og den arbejdsgruppe som efterfølgende har været nedsat.

Bag projektet står Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S, som har lejet det tidligere DFDS areal, af Esbjerg Havn, for en 100 årig periode. CF Møllers Tegnestue i Århus er arkitekter på opgaven, både i forhold til bygninger og de bymæssige funktioner.

Bygherre på projektet ligger ikke fast, men der vil være tale om et nyt konsortium som forhåbentlig også skal være med til at fuldføre resten af det store Dokken projekt
Samlet vil England House rumme godt 15.000 etagemeter plus parkeringskælder. Den første etape vil omfatte ca 8.500 etagemeter plus parkeringskælder.
Den første etape vil, hvis alt går efter planen, kunne stå færdig i 2025.

Der vil være tale om en investering på den gode side af kr. 300 mio. for det samlede projekt.

 


Pedersen Gruppen mener
Dokken skal være et mangfoldigt bykvarter, med byfunktioner, kultur og oplevelser for alle...

Parkeston House

Parkeston House blev opført i 2009, og er opkaldt efter en af de kendte englandsbåde af samme navn, som sejlede i pendulfart mellem Esbjerg og Harwich.

Bygningsarealet udgør 9400kvm, fordelt på 4 etager og en parkeringskælder
Kontorhuset, som er udformet som et stort H, med glasfacader mod havnebassinet, er tegnet af ID Arkitekter A/S.

Materiale kombinationen af tegl, glas, aluminium og beton er med til at give et arkitektonisk smukt byggeri med fokus på detaljerne. Der er lagt stor vægt på fleksibilitet så ledige lejemål kan tilpasses den enkelte virksomhed.

Bygningen hviler på i alt 430 pæle, der går ned i 12-18 meters dybde, og er bygget i kote 1,5m over kajniveau


Læs mere...
Fremtid

Dokbroen

I 2016 opstod idéen til at genetablere en broforbindelse mellem Dokhavnen og færgelejet ved Fanø Færgen.

"Dokbroen" forener midtbyen og Dokken med parkeringspladser, og en sikker stiforbindelse for fodgængere og cykellister til Fanø færgen. 

Med til ideen hører også et ønske om at genskabe lidt af historien. "Tilbage i gamle dage var der også en bro over dokhavnen ved de gamle sluseporte. Der har jeg brugt mange timer på at stå og fiske. På sin vis er projektet derfor også med til at bevare området" sagde Direktør Bjarne Pedersen til Jydske Vestkysten i 2017.


Læs mere...
Fremtid

Fast Food muligheder i City Nord Retail Park

Nu er vi klar til at etablere to fast food restauranter i det populære City Nord Retail Park. Hver butik kan blive op til 600 m2. Vi ser frem mod et fuldt udbygget CNRP, og med en kommende IKEA som nabo, så bliver beliggenheden ikke bedre. 


Læs mere...
Nutid

Bæredygtig Byudvikling


Byudvikling er en kompleks størrelse, med mange aktører. Borgere, virksomheder, kommunen og de sociale bånd. For mange af os betyder det at vi bor, arbejder og har vores sociale interaktioner i byen, som derfor bør indrettes til at rumme det hele liv. 


Læs mere...