Dokken - den blå bydel

Dokken - den blå bydel

Dokken er Esbjergs nye "blå" bykvarter med det grønne hjerte. 

Med Dokken vil vi skabe et levende og varieret bykvarter der både giver noget nyt tilbage til Esbjerg, og samtidig forener Esbjerg kulturhistoriske fortid med en moderne nutid.

Grønne byrum, opholdsarealer, boliger, konference-og wellnesshotel og erhvervsklynger inden for finans og rådgivning er blandt det man vil finde på Dokken.

 


Velkommen til Esbjergs nye bydel...


Et bykvarter i Esbjerg skala, med erhverv, butikker, ophold og attraktive boliger med udsigt over Vesterhavet og Vadehavet.
På Dokken giver udsigt til vand, og adgang til grønne byrum forøget livskvalitet for alle aldre.

Projektet byder på en varieret sammensætning af funktioner og boligtyper for alle, der sikrer en robust og levende udvikling af Dokken og byen over tid. Dokken skal være et blandet bykvarter med plads til alle, ikke blot dem der bor og arbejder der, men et kvarter for alle esbjergensere, børn, unge, seniorer og turister. 

Dokken projektet tilbyder en læskabende bebyggelse, med et grønt indre i menneskelig skala til gavn for det gode og levende byliv. Den bilfri bydel, hvor alt trafik og parkering forgår under jorden, er nytænkende og giver tryghed. 

Bydelen tilbyder nye gang - og cykelforbindelser til byen og resten af havnen, og byder på unikke oplevelser og opholdsarealer på ruten fra byen til vandet. 

Her er mulighed for nye og aktive byrum på havnekanten, hvor man kan komme helt tæt på vandet med våde vandsport og et havnebassin. 

Dokken skal ikke være en isoleret ø, men en fuldt integreret del af Esbjerg! Den unikke placering og potentiale som byens fremskudte bastion ved vandet forpligter. Med projektet ønsker vi at disse potentialer kommer i spil til gavn for byen. Med projektet ønsker vi at give vandet, havnestemningen og dermed byens vugge tilbage til esbjergenserne.

Dokken projektet er ikke bare mere af det vi allerede kender. Esbjerg fortjener Dokken, og vi er klar til at indfri projektet!


 


Pedersen Gruppen mener
Dokken bliver et bykvarter for Esbjerggenserne. Tilpasset byens skala, havnens ånd og naturen der omgiver os.

Parkeston House

Parkeston House blev opført i 2009, og er opkaldt efter en af de kendte englandsbåde af samme navn, som sejlede i pendulfart mellem Esbjerg og Harwich.

Bygningsarealet udgør 9400kvm, fordelt på 4 etager og en parkeringskælder
Kontorhuset, som er udformet som et stort H, med glasfacader mod havnebassinet, er tegnet af ID Arkitekter A/S.

Materiale kombinationen af tegl, glas, aluminium og beton er med til at give et arkitektonisk smukt byggeri med fokus på detaljerne. Der er lagt stor vægt på fleksibilitet så ledige lejemål kan tilpasses den enkelte virksomhed.

Bygningen hviler på i alt 430 pæle, der går ned i 12-18 meters dybde, og er bygget i kote 1,5m over kajniveau


Læs mere...
Nutid

Fremtidens boligmarked i Esbjerg

Som projekt - og byudviklere ser vi os selv, som en væsentlig medspiller i den fremtidige udvikling af boligmarkedet i Esbjerg. 

Vi følger løbende med i både den demografiske og politiske udvikling, som fortæller os om fremtidens behov. 

Vi allierer os med eksperter på området, så vi sikrer at det vi udvikler og bygger, reelt set også er det der er behov for i fremtidens Esbjerg. 


Læs mere...
Nutid

Bæredygtig Byudvikling


Byudvikling er en kompleks størrelse, med mange aktører. Borgere, virksomheder, kommunen og de sociale bånd. For mange af os betyder det at vi bor, arbejder og har vores sociale interaktioner i byen, som derfor bør indrettes til at rumme det hele liv. 


Læs mere...
Fremtid

Dokbroen

I 2016 opstod idéen til at genetablere en broforbindelse mellem Dokhavnen og færgelejet ved Fanø Færgen.

"Dokbroen" forener midtbyen og Dokken med parkeringspladser, og en sikker stiforbindelse for fodgængere og cykellister til Fanø færgen. 

Med til ideen hører også et ønske om at genskabe lidt af historien. "Tilbage i gamle dage var der også en bro over dokhavnen ved de gamle sluseporte. Der har jeg brugt mange timer på at stå og fiske. På sin vis er projektet derfor også med til at bevare området" sagde Direktør Bjarne Pedersen til Jydske Vestkysten i 2017.


Læs mere...