DOKKEN helhedsplan 2015


 » Dokken helhedsplan

 

DOKKEN Tower Prospekt:

» CF Møller

 

England House Prospekt:

» SAHL Arkitekter

 

DOKKEN - Havn midt i byen

 

Med helhedsplanen 2015 for DOKKEN er intentionen at skabe en idé for DOKKEN som et attraktivt, offentligt rum, der er sammenhængende med livet i Esbjerg by.


DOKKEN skal aktualiseres igennem en bredere programmatisk palette og inviterer offentligheden til at bruge området på en lang række nye måder.
Funktionelt vil vægten blive lagt på lette erhvervstyper, restauranter, hoteldrift, butikker og boliger.
DOKKEN skal være for alle og helhedsplanen fokuserer derfor også på at tiltrække mange forskellige og varierede erhvervs - og boligtyper. Fra Esbjergs retsbygning til moderne offshore firmaer. Fra ældrecenter til udendørs fitness aktiviteter og fra ungdomsboliger til seniorboliger. Dette sker for at skabe en levende og attraktiv bydel.


Intentionen er at koble havn og by, værne om de visuelle forbindelser til havet, samt ikke mindst at gøre DOKKEN til en flot ankomst til Esbjerg.


Formålet med helhedsplanen er at organisere DOKKEN, så den eksisterende bebyggelse og DOKKENs kommende arkitektur i samspil sikrer byens adgang og kontakt til havnen og vandet.

 

Visionen er gennem byens arnested at genfortælle Esbjergs historie og åbne havnen og byens vugge op for offentligheden. Herved vil DOKKEN udvikle sig til en ny levende bydel, der med sine mange forskellige brugere og aktører vil bringe byen tilbage til havnen og vandet.