Med City Nord Retail Park åbner Pedersen Gruppen for at etablere helt nye butikstyper, såkaldte megabutikker.  


Esbjerg vil inden for få år være hjemsted for et at de største sammenhængende detailhandelscentre i Syddanmark.

En ny lokalplan for området øst for det nuværende City Nord åbner for etablering af store detailhandelsbutikker, såkaldte megabutikker, og byggeriet af det nye City Nord Retail Park med i første fase butikker på tilsammen 40.000 m2 vil blive indledt i løbet af kort tid. Fuldt udbygget vil det nye indkøbsmekka kunne rumme godt 40.000 m2. Det nuværende City Nord med Bilka og en række mærkevarebutikker er på 22.000 m2. 


- City Nord er allerede nu blandt landets 10 største indkøbscentre og er en kæmpesucces. Med City Nord Retail Park får vi en enestående mulighed for at placere meget store butikstyper, som vi endnu ikke har i denne del af landet, og dermed kan vi forstærke tiltrækningskraften over for kunder fra et endnu større område. Vi er glade for, at vi nu kan komme i gang med at skabe aktiviteter og arbejdspladser og videreføre den positive udvikling i City Nord-området, siger direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen.


Det første areal til den nye retailpark blev købt i 1998, og Pedersen Gruppen køber som et led i planen yderligere 23.000 m2 jord af Esbjerg Kommune, således at det samlede lokalplanområde udgør 86.000 m2. Lokalplanen åbner i første omgang mulighed for at etablere butikker fra 2.000 m2 og opefter med et samlet areal på 40.000 m2.


Ud over butikker giver lokalplanen mulighed for at opføre kontordomiciler i op til seks etagers højde. Placeringen ud mod ringvejen vil give en markant synlighed. Infrastrukturen i det store detailhandelscenter er også på plads, idet der etableres direkte adgang fra den store ringvej, der forbinder det nordlige Esbjerg med E20-motorvejen. Desuden ligger City Nord Retail Park tæt på byen og med et centralt placeret trinbræt til handlende, der kommer med tog.


Den første etape er opført, og Bjarne Pedersen forventer stor interesse for at etablere sig, så centret kan være realiseret i løbet af to-tre år.